Pierwsze informacje na temat Prądocina datują się na początek XVI wieku, kiedy to 1
nosił nazwę Ryczywieś Szlachecka. W okresie zaborów wieś zamieszkiwali przede wszystkim kolonizatorzy niemieccy, zajmujący się uprawą roli i rzemiosłem. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i zakończeniu Powstania Wielkopolskiego na tereny zaczęła napływać ludność polska. Druga wojna światowa zaznaczyła się w kartach historii Prądocina — we wrześniu 1939 r. miały tu miejsce krwawe walki pomiędzy wycofującymi się wojskami polskimi, a armią niemiecką. Po wejściu wojsk hitlerowskich odbyły się masowe egzekucje na Polakach. Wieś została wyzwolona w nocy z 23 na 24 stycznia 1945 r. przez radziecką brygadę pancerną i VII Pułk Piechoty. Wojna i okupacja nie wpłynęła znacząco na układ przestrzenny wsi. Do dzisiaj można względnie dokładnie zlokalizować położenie gospodarstw z tamtego okresu.