Posts

KURENDA

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie § 12 pkt 1b w dniu 20.09.2016 (wtorek) o godzinie 17:30 w świetlicy wiejskiej w Prądocinie odbędzie się zebranie wiejskie.

Tematem zebrania będzie podział środków i zadań w ramach funduszu sołeckiego sołectwa na 2017 rok.

 Porządek zebrania:

  1. Powitanie.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Wybór sekretarza zebrania.
  4. Odczytanie porządku zebrania.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.
  6. Przedstawienie propozycji zadań do realizacji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Prądocin na 2017 rok.
  7. Dyskusja.
  8. Podjęcie uchwały.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie zebrania.

                                                                                             Sołtys

VIII Rajd - Grzybobranie w Puszczy Bydgoskiej

Serdecznie zapraszamy wszystkich zmotoryzowanych na VIII Rajd - Grzybobranie w Puszczy Bydgoskiej.

Impreza odbędzie się 24 września (sobota), zaczynamy o godzinie 9:00. Miejsce zbiórki - Świetlica Wiejska w Prądocinie.

Szczegóły w regulaminie rajdu.

Serdecznie zapraszamy.

 

Organizatorzy.

Jeździmy wolniej!

W związku ze skargami mieszkańców na unoszący się kurz spowodowany szybkim poruszaniem się samochodów, prosimy kierowców o wolniejszą jazdę.  

Wolniejsza jazda wydłuży podróż o zaledwie kilkadziesiąt sekund, a pozwoli mieszkańcom działek przyległych do „głównych” dróg normalnie funkcjonować. 

Nowa strona www.pradocin.pl

Można już się logować i użytkować forum. Gdyby ktoś miał problemy, proszę o kontakt: p.marcinkowski@pradocin.pl

 

Administrator